aplikacja Matura google play app store

Marynarz statku morskiego

wybrane grupy: zawody ogólne

Sprawuje funkcję pracownika działu pokładowego na statku morskim; wykonuje prace związane z eksploatacją i konserwacją statku, zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych i krajowych oraz instrukcji armatora i poleceń przełożonych.

Główne zadania:
pełnienie, pod nadzorem oficera, wacht morskich i portowych;
udział w operacjach manewrowych, cumowania, odcumowywania i kotwiczenia statku;
obsługiwanie i nadzór nad obsługą urządzeń przeładunkowych statku;
udział w operacjach przyjmowania i zdawania pilota;
pełnienie służby trapowej;
sprawowanie nadzoru nad pracą portowych pracowników przeładunkowych;
mocowanie ładunku w trakcie i po załadunku oraz przygotowywanie statku do załadunku;
konserwacja statku, pomieszczeń ładunkowych i załogowych, urządzeń przeładunkowych, systemów ppoż. oraz wyposażenia ratunkowego;
wykonywanie prac porządkowych w dziale pokładowym (ładowniach, magazynkach, pomieszczeniach załogowych itp.);
udział w alarmach ćwiczebnych;
sondowanie zbiorników balastowych, wody słodkiej, technicznych i zenz;
udział w przyjmowaniu i rozlokowywaniu zaopatrzenia statku.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności