aplikacja Matura google play app store

Lakiernik proszkowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Lakiernik proszkowy pokrywa powierzchnię elementu powłoką lakierniczą metodą lakierowania proszkowego.
Lakiernik proszkowy jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest lakierowanie detali metodą proszkową. Lakiernik prowadzi magazyn, w którym przechowywane są farby proszkowe i sprzęt do lakierowania proszkowego. Przygotowuje elementy do lakierowania poprzez obróbkę chemiczną lub mechaniczną oraz sprzęt używany do lakierowania metodą proszkową. Do jego zadań należy także dobór rodzaju i metody nakładania farby proszkowej (natrysk elektrostatyczny lub elektrokinetyczny). Pokrywa powierzchnie detali za pomocą aplikatora (pistolet) do lakierowania proszkowego, sterowanego jednostką centralną oraz obsługuje piec (dobiera temperaturę i czas wypalania do grubości warstwy farby i materiału lakierowanych elementów) i kabinę lakierniczą (nadzoruje proces czyszczenia i pracę filtrów kabiny). Lakiernik proszkowy odpowiedzialny jest za pokrycie lakierowanych powierzchni farbą proszkową oraz właściwą eksploatację urządzeń lakierni. Jego obowiązkiem jest stosowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych, a także organoleptyczna ocena lakierowanych detali. Lakiernik prowadzi dokumentację dotyczącą lakierowanych elementów i zużywanych materiałów.

Główne zadania:
  • prowadzenie magazynu farb proszkowych;
  • przygotowywanie farb i sprzętu do procesu lakierowania;
  • przygotowywanie powierzchni do naniesienia powłok;
  • nanoszenie powłok lakierniczych;
  • obsługiwanie transportu wewnątrz lakierni;
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń lakierniczych;
  • kontrolowanie procesu lakierowania proszkowego;
  • prowadzenie dokumentacji lakierowanych elementów;
  • prowadzenie ewidencji użytych farb proszkowych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska oraz wymogami ergonomii.


Osoba wykonująca zawód lakiernika proszkowego powinna posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunkach technicznych. Kompetencje w zawodzie można zdobyć również na drodze szkolenia praktycznego (przyuczenie) na stanowisku pracy i poprzez zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie pracy. Lakiernik proszkowy powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie przez organizacje branżowe, producentów sprzętu do lakierowania proszkowego bądź producentów farb proszkowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności