aplikacja Matura google play app store

Kontroler kolejowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Nadzoruje bezpieczeństwo ruchu kolejowego w powierzonym rejonie.

Główne zadania:
  • kontrolowanie bezpieczeństwa ruchu pociągów na liniach kolejowych oraz na stacjach i bocznicach manewrowych;
  • kontrolowanie prowadzenia ruchu kolejowego na podległym obszarze, w tym kontrolowanie organizacji pracy stacji i wykonywania obowiązków przez pracowników;
  • kontrolowanie stanu technicznego urządzeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
  • uczestniczenie w przejazdach kontrolnych wraz z maszynistami;
  • uczestniczenie, także w roli przewodniczącego, w pracach komisji powypadkowych badających przyczyny wypadków kolejowych;
  • kontrolowanie dokumentacji oraz wyposażenia posterunków kolejowych;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli, opracowywanie i przedstawianie wniosków pokontrolnych;
  • uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych (np. dopuszczających do pracy dyżurnych ruchu, manewrowych, a także na innych stanowiskach);
  • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie działalności naukowej w dziedzinie bezpieczeństwa na kolei.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności