aplikacja Matura google play app store

Kontroler jakości połączeń spawanych

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje badania spawanych złączy metali i innych materiałów konstrukcyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wyrobów i konstrukcji spawanych, posługując się prostymi narzędziami i specjalistycznymi urządzeniami diagnostycznymi.

Główne zadania:
zapoznanie się z normami, instrukcjami i innymi dokumentami dotyczącymi badania określonych połączeń spawanych;
przeprowadzanie badań złączy spawanych metodami nieniszczącymi, tj.: badań wizualnych, penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych, ultradźwiękowych i badań prądami wirowymi, pozwalających wykryć nieciągłości materiałowe w złączu bez wywołania zmian ich właściwości użytkowych;
sporządzanie protokołu z przeprowadzonych badań, zawierającego opis niezgodności spawalniczych;
interpretowanie wyników badań, określanie poziomu jakości spoiny na podstawie normy wyrobu, wymagań podanych w specyfikacji projektowej lub zawartych w porozumieniu pomiędzy stronami kontraktu;
sprawowanie nadzoru nad urządzeniami diagnostycznymi, miernikami, próbkami odniesienia i wzorcami.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności