aplikacja Matura google play app store

Kontroler higieny mięsa

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa pod nadzorem lekarza weterynarii; pełni rolę asystenta lekarza weterynarii.

Główne zadania:
przygotowywanie zwierząt do uboju: sprawdzanie stopnia zmęczenia i pobudzenia zwierząt oraz ewentualnych objawów choroby;
mierzenie wewnętrznej ciepłoty ciała zwierząt;
znakowanie dla celów identyfikacyjnych tusz i ich części;
dokonywanie oględzin tusz, głów, narządów wewnętrznych;
rutynowe nacinanie węzłów chłonnych i tkanek;
wykrywanie włośni;
sporządzenie protokołu z dokonanej kontroli.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności