aplikacja Matura google play app store

Kontroler (sterowniczy) urządzeń obróbki cieplnej metali

wybrane grupy: zawody ogólne

Kontroluje prace urządzeń obróbki cieplnej metali;
kontroluje jakość produkcji oraz parametry wydajności urządzeń obróbki cieplnej metali;
sprawuje nadzór techniczny nad urządzeniami do obróbki cieplnej metali.

Główne zadania:
kontrolowanie zabiegów obróbki cieplnej, tj. hartowania, odpuszczania wyżarzania: normalizującego zupełne - niezupełne, izotermicznego, zmiękczającego, odprężającego, przeciwpłatkowego i przesycania;
obsługiwanie urządzeń grzewczych zgodnie z instrukcją technologiczną hartowania, odpuszczania i oksydowania oraz zabezpieczania przed nawęglaniem;
kontrolowanie stanu technicznego oraz przygotowywanie do pracy zespołów i agregatów pieców gazowych, elektrycznych oporowych elektrodowo-solnych, tyglowych wannowych z atmosferami ochronnymi oraz pieców próżniowych i agregatów indukcyjnych;
zapalanie, wygaszanie, włączanie i wyłączanie różnorodnych zespołów pieców gazowych: poziomych, pionowych, wgłębnych i elektrycznych, sterowanie termiczną pracą pieców;
przygotowywanie wsadu do obróbki cieplnej, ładowanie wsadu do koszy oraz zabezpieczanie go przed zerwaniem, wyboczeniem lub deformacjami;
kierowanie transportem wsadu do pieców oraz wyciąganiem gorącego wsadu z pieców do wanien hartowniczych;
kierowanie pracą suwnic przy pracach przyjmowania wsadów i wysyłki obrobionych wyrobów;
prowadzenie procesów wyżarzania odprężającego odlewów oraz wyżarzania zmiękczającego odkuwek po obróbce plastycznej;
zabezpieczanie wsadu przed pęknięciami i innymi wadami hartowniczymi;
prowadzenie obróbki cieplno-chemicznej;
uruchamianie przepływu kąpieli hartowniczych, regulowanie temperatury wody technologicznej, oleju hartowniczego zgodnie z wymogami technologii;
hartowanie indukcyjne oraz hartowanie narzędzi ze stali szybkotnących;
piaskowanie detali po obróbce cieplnej;
wypełnianie dokumentacji roboczej: zapis czasu i temperatury hartowania;
konserwowanie urządzeń obróbki cieplnej metali;
uczestniczenie w przeglądach, remontach i przy usuwaniu awarii urządzeń do obróbki cieplnej metali.posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż., BHP.

Zadania dodatkowe:
szkolenie i wdrażanie do pracy nowozatrudnionych pracowników; przygotowywanie zaleceń sposobu postępowania w sytuacjach zagrożenia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności