aplikacja Matura google play app store

Kontroler (sterowniczy) urządzeń filtrujących i oddzielających

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i monitoruje skomputeryzowany system kontroli procesów rozdzielania zawiesin (ciał stałych od cieczy);
reguluje i nadzoruje działanie filtrów, wirówek, dekanterów i innych separatorów substancji chemicznych.

Główne zadania:
obsługa, w oparciu instrukcję ruchową, elektronicznego lub skomputeryzowanego panelu sterowniczego w celu kontroli i optymalizacji procesów separacji;
zadawanie i kontrolowanie żądanych parametrów procesowych, np. ciśnienia, szybkości przepływu mieszaniny, temperatury, prędkości obrotowej bębna wirówki;
kontrolowanie wyposażania filtrów w środki filtrujące;
kontrolowanie doprowadzania rozdzielanych mieszanin oraz odprowadzania fazy ciekłej i stałej;
regulacja zaworów i pomp instalacji technologicznej i energetycznej;
monitorowanie wskaźników, urządzeń rejestrujących i sygnalizacyjnych, reagowanie na nieprawidłowości, rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań korekcyjnych;
kontrolowanie uruchamiania i zakończenia procesów separacji;
sprawdzanie urządzeń i systemów w celu wykrycia usterek;
komunikowanie się ze służbami utrzymania ruchu;
czyszczenie i konserwacja sprzętu;
pobieranie i przekazywanie próbek do kontroli laboratoryjnej;
prowadzenie obowiązujących zapisów;
nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności