aplikacja Matura google play app store

Kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje systemy sterowania ciągami technologicznymi przygotowania mas papierniczych (z makulatury lub drewna) oraz produkcji papieru;
nadzoruje procesy technologiczne i pracę maszyn papierniczych.

Główne zadania:
obsługa, w oparciu instrukcję ruchową, elektronicznego lub skomputeryzowanego pulpitu sterowniczego z głównej sterowni w celu kontroli i optymalizacji procesów przygotowania masy papierniczej (m.in. roztwarzania surowców, bielenia, mielenia, mieszania z dodatkami masowymi) oraz formowania i odwadniania wstęgi papierniczej, jej prasowania, uszlachetniania, suszenia, przecinania i nawijania;
kontrolowanie doprowadzania surowców i środków produkcji, takich jak dodatki masowe, substancje powlekające;
zadawanie i kontrolowanie żądanych parametrów procesowych i jakościowych papieru, takich jak np.: gramatura, wilgotność, grubość, kolor, połysk;
włączanie lub wyłączanie urządzeń czy węzłów technologicznych;
regulacja zaworów i pomp instalacji technologicznej i energetycznej;
uruchamianie i wyłączanie kontroli procesów technologicznych, kontrolowanie i sprawdzanie sprzętu i systemów w celu wykrycia usterek;
monitorowanie wskaźników, urządzeń rejestrujących i sygnalizacyjnych, reagowanie na nieprawidłowości, rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań korekcyjnych;
komunikowanie się ze służbami utrzymania ruchu w celu dokonania oceny sprawności sprzętu;
czyszczenie i konserwacja sprzętu w zakresie określonym w instrukcji obsługi;
pobieranie i przekazywanie próbek do kontroli laboratoryjnej;
prowadzenie obowiązujących zapisów i tworzenie sprawozdań;
nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności