aplikacja Matura google play app store

Konserwator sieci i systemów komputerowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi działania projektowe, wdrożeniowe, eksploatacyjne oraz konserwacyjne systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych.

Główne zadania:
- obsługa techniczna sprzętu komputerowego i kanałów łączności;
- utrzymywanie bezawaryjnego funkcjonowania systemów komputerowych i sieci;
- określanie błędów, wad i uszkodzeń oprogramowania oraz sprzętu oraz ich usuwanie;
- adaptacja wyposażenia komputerowego do zmienionych zadań;
- współpraca z administratorami systemów komputerowych przy rozbudowie systemów i ich bieżącej eksploatacji;
- uczestniczenie w projektowaniu i rozbudowie systemów komputerowych i wyposażaniu ich w urządzenia komunikacji sieciowej;
- uczestniczenie w wyborze rodzaju łączy: kablowych, radiowych lub optoelektronicznych;
- współpraca z użytkownikami systemów komputerowych i sieci w zakresie serwisu technicznego;
- współpraca z instalatorami systemów komputerowych i sieci.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności