aplikacja Matura google play app store

Konserwator dzieł sztuki

wybrane grupy: zawody ogólne

Zabezpiecza i odnawia dzieła malarskie, druki, ryciny, książki, akta, odtwarza brakujące części rzeźb, zabytkowych tkanin, witraże i inne dzieła sztuki oraz przywraca im pierwotny wygląd, przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych, palety barw, specjalistycznych narzędzi i urządzeń konserwatorskich.

Główne zadania:
- ocenianie zakresu prac konserwatorsko-restauracyjnych na podstawie osobistych oględzin i zdjęć;
- ustalanie potrzebnych materiałów, narzędzi i środków chemicznych do przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauracyjnych;
- prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej dla każdego dzieła oddzielnie;
- nadzorowanie stałych warunków temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są dzieła sztuki;
- konserwowanie określonego dzieła sztuki: obrazu, rzeźby, witrażu, zabytkowej tkaniny, druków, rycin, książek, akt, poprzez naprawienie uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upływem czasu, dewastacją lub niewłaściwymi wcześniejszymi naprawami;
- prowadzenie dokumentacji konserwowanego obiektu
- zabezpieczanie zabytkowych dzieł sztuki przed wpływami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami w powietrzu;
- nadzorowanie właściwego użytkowania dzieł sztuki przez poszczególne instytucje lub użytkowników.

Zadania dodatkowe:
- kopiowanie dzieł sztuki z określonych dziedzin; - wykonywanie ekspertyz w galeriach sztuki lub muzeach; - prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej dotyczącej teorii metod konserwatorskich; - publikowanie wyników prac naukowych; prowadzenie działalności popularyzatorskiej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności