aplikacja Matura google play app store

Konserwator części / sprzętu

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi bieżące utrzymanie i konserwację części, sprzętu, maszyn i urządzeń o różnym przeznaczeniu i różnej konstrukcji; utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy oraz obsługuje i naprawia maszyny i urządzenia.

Główne zadania:
  • zapewnianie poprawnego funkcjonowania sprzętu, maszyn i urządzeń oraz instalacji technicznych wykorzystywanych na terenie przedsiębiorstwa lub firmy poprzez diagnozowanie usterek, wykonywanie drobnych napraw, prac remontowych i instalatorskich;
  • przeprowadzanie konserwacji części zgodnie z instrukcją producenta;
  • posługiwanie się rysunkiem technicznym i schematami montażowymi;
  • zamawianie części zamiennych;
  • sporządzanie raportów z prowadzonych prac konserwacyjnych
    i naprawczych;
  • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych;
  • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji części i sprzętu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności