aplikacja Matura google play app store

Kierownik kas

wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę kasjerów w sklepie samoobsługowym; dba o sprawną organizację pracy kas; sprawdza stan kas w zestawieniu z dokumentami potwierdzającymi transakcje; odpowiada za poprawne zamykanie kas; ustala grafik pracy kasjerów; zatrudnia, szkoli i ocenia pracę kasjerów; odpowiada za sprawność sprzętu kasowego.

Główne zadania:
 • zapewnianie sprawnej organizacji pracy w dziale kas oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy kasjerów, w tym przygotowywanie okresowych grafików pracy dla kasjerów;
 • ustawianie parametrów kas, w tym wprowadzanie i kontrolowanie kodów kreskowych;
 • sprawdzanie stanu kas w zestawieniu z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzone transakcje;
 • nadzorowanie poprawnego zamykania kas i wyciąganie konsekwencji wobec kasjerów w przypadku wykrycia nieprawidłowości;
 • opracowywanie standardów pracy kasjerów i ich wdrażanie;
 • zatrudnianie nowych kasjerów i przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych;
 • okresowe ocenianie i usprawnianie pracy zespołu pracowniczego;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • dbanie o przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz standardów jakości obsługi klienta przez kasjerów;
 • współpracowanie z serwisantami kas, skanerów kodów kreskowych
  i terminali kart płatniczych, w tym pilnowanie terminów przeglądów technicznych oraz zgłaszanie bieżących usterek i awarii sprzętu;
 • branie udziału w szkoleniach związanych z wymianą kas i terminali;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności