aplikacja Matura google play app store

Kierownik działu w handlu hurtowym

wybrane grupy: zawody ogólne

Zarządza pracą działu w handlu hurtowym; opracowuje, wdraża i realizuje strategię i cele sprzedażowe; nadzoruje zachowanie odpowiednich standardów obsługi klienta; rozwija sprzedaż na podległym terenie; zarządza pracą podległego zespołu.

Główne zadania:
 • opracowywanie strategii sprzedaży hurtowej produktów/usług firmy;
 • realizowanie założonej strategii i planu sprzedaży w handlu hurtowym;
 • wdrażanie działań prowadzących do pozyskania nowych klientów;
 • pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami w handlu hurtowym;
 • nadzorowanie zachowania odpowiednich standardów jakości obsługi klienta;
 • analizowanie rynku i konkurencji;
 • rozwijanie sprzedaży hurtowej na podległym obszarze, w tym planowanie działań promocyjnych i/lub współpracowanie z obszarem marketingu/ promocji;
 • współpracowanie z dostawcami, partnerami biznesowymi i innymi zewnętrznymi partnerami wspierającymi realizację celów operacyjnych;
 • rekrutowanie nowych pracowników i zarządzanie podległym zespołem;
 • planowanie i prowadzenie szkoleń podległych pracowników;
 • sporządzanie okresowych raportów na potrzeby zarządu;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
dbanie o pozytywny wizerunek placówki handlowej; uczestniczenie w akcjach promocyjnych, targach i innych wydarzeniach organizowanych przez firmę.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności