aplikacja Matura google play app store

Kierownik do spraw rozwoju produktu

wybrane grupy: zawody ogólne

Zarządza procesem rozwoju produktu lub usługi we wszystkich fazach życia produktu: opracowywania, wdrażania do produkcji, komercjalizacji, dojrzałości i wycofania produktu z rynku; współpracuje z producentami, dystrybutorami i dostawcami zaangażowanymi w łańcuch dostaw produktu; buduje świadomość produktu wśród klientów; opracowuje strategię marketingową i plany sprzedaży produktu.

Główne zadania:
 • koordynowanie i nadzorowanie rozwoju oferty firmy w zakresie produktu lub grupy produktów (usług lub grupy usług) przeznaczonych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych;
 • prowadzenie bieżącej analizy rynku pod kątem informacji o klientach i ich potrzebach, pozycjonowania produktów oraz oceny możliwości marketingowych dla produktu lub usługi;
 • współpracowanie z działami badawczo-rozwojowymi, produkcji, logistyki, IT itp. w zakresie opracowania parametrów produktu lub usługi oraz dostosowanie jego cech do otoczenia rynkowego i prawnego;
 • opracowywanie strategii marketingowej produktu lub usługi w celu budowania świadomości marki wśród potencjalnych klientów;
 • pozycjonowanie cenowe produktu lub usługi;
 • opracowywanie planów sprzedaży opierających się na danych sprzedaży podobnych produktów i badaniach rynkowych;
 • współpracowanie w zakresie prowadzonych działań marketingowych
  z zewnętrznymi firmami i agencjami marketingowymi (na przykład w zakresie opracowania kampanii reklamowej, materiałów promocyjnych itp.)
 • wdrażanie produktów lub usług do kanałów dystrybucji;
 • monitorowanie i analizowanie danych rynkowych dotyczących segmentu rynku, konsumentów, działań konkurencji i wyników sprzedażowych własnego produktu lub usługi;
 • wspieranie i wdrażanie inicjatyw e-commerce (rozwój biznesu on-line) oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu CRM (client relationship management – zarządzanie relacjami z klientem);
 • przygotowywanie raportów z zakresu prowadzonych działań dla przełożonych;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej rozwoju produktu;
 • szkolenie i dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników w zakresie skutecznego marketingu i sprzedaży produktu lub usługi;
 • doskonalenie kompetencji własnych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie, przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
budowanie pozytywnego wizerunku firmy; uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach branżowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności