aplikacja Matura google play app store

Kierownik do spraw marketingu

wybrane grupy: zawody ogólne

Opracowuje strategię marketingową organizacji; nadzoruje jej wdrożenie i monitoruje skuteczność; kreuje wizerunek marki na rynku; organizuje i przeprowadza badania rynku; planuje budżet marketingowy; zarządza współpracą z dostawcami usług; zarządza podległym zespołem.

Główne zadania:
 • opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowej, pełnienie nadzoru nad jej realizacją oraz monitorowanie jej skuteczności;
 • koordynowanie działań marketingowych;
 • kreowanie rozpoznawalności marki na rynku;
 • analizowanie i raportowanie efektywności działań marketingowych oraz monitorowanie rynku konkurencji;
 • organizowanie lub zamawianie badań i analiz rynku i konkurencji;
 • przygotowywanie i nadzorowanie realizacji budżetu marketingowego;
 • współpracowanie z wewnętrznymi jednostkami sprzedaży, public relations
  i innymi w zakresie realizacji działań marketingowych;
 • zarządzanie współpracą z zewnętrznymi dostawcami, m.in. drukarniami, agencjami reklamowymi itp.;
 • branie udziału w rozwijaniu portfolio produktowego;
 • rozwijanie nowoczesnych narzędzi marketingowych wspierających sprzedaż;
 • zarządzanie pracą podległego zespołu działu marketingu;
 • planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników działu marketingu;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
uczestniczenie w targach i konferencjach; doskonalenie kompetencji i wiedzy w zakresie marketingu i zarządzania ludźmi.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności