aplikacja Matura google play app store

Kierownik do spraw kateringu

wybrane grupy: zawody ogólne

Zarządza usługami kateringowymi w firmie gastronomicznej, hotelu lub restauracji; odpowiada za sprawną i efektywną realizację usług kateringowych; nadzoruje i koordynuje działania podległych pracowników; egzekwuje od personelu wypełnianie zasad i procedur związanych z przygotowaniem żywności.

Główne zadania:
 • zarządzanie usługami kateringowymi z uwzględnieniem spraw pracowniczych, zaopatrzeniowych i administracyjno-technicznych;
 • opracowywanie i wprowadzenie standardów pracy oraz zasad obsługi klientów;
 • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z organizacją usług kateringowych, od przygotowania oferty i sprzedaży usługi po wykonanie usługi oraz jej rozliczenie z klientem;
 • prowadzenie rozmów handlowych z klientami dotyczącymi rodzaju usług kateringowych, menu, terminów, obsługi kelnerskiej itp.;
 • akceptowanie menu kateringowego przygotowanego przez szefa kuchni;
 • zamawianie produktów, surowców itp. oraz negocjowanie cen i warunków dostaw z dostawcami;
 • kierowanie zespołem podległych pracowników, zwłaszcza kucharzy i kelnerów, opracowywanie grafików pracy zespołu z uwzględnieniem przepisów o czasie pracy, motywowanie i rozliczanie pracowników z czasu i efektów pracy, uczestniczenie w procesie naboru nowych pracowników, zapewnianie pracownikom szkoleń i nadzorowanie ich rozwoju zawodowego;
 • kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów dotyczących higieny przyrządzania, przechowywania, transportu i podawania potraw oraz kontrolowanie posiadania przez pracowników ważnych książeczek Sanepidu;
 • doskonalenie własnych kompetencji w zakresie organizacji usług kateringowych;
 • realizowanie celów sprzedażowych usług kateringowych;
 • dbanie o wizerunek firmy kateringowej;
 • przygotowywanie sprawozdań i prezentacji na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
uczestniczenie w targach i konkursach gastronomicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności