aplikacja Matura google play app store

Grafik komputerowy DTP

Tag: grafik
wybrane grupy: zawody ogólne

Grafik komputerowy DTP przygotowuje na etapie obróbki cyfrowej materiały graficzne do druku.
Grafik komputerowy DTP (Desktop Publishing Software) jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy grafika komputerowego DTP jest przekazanie materiałów zapisanych cyfrowo na papier, folię, aluminium lub inne podłoże, w zależności od sposobu druku. Rezultatem pracy grafika komputerowego DTP jest wysokiej jakości materiał cyfrowy, nadający się do druku. W pracy obsługuje specjalistyczne oprogramowanie komputerowe różnych systemach operacyjnych oraz sprzęt peryferyjny. Do zadań grafika DTP należy m.in.: przyjęcie pracy graficznej, sprawdzenie jej pod względem jakości, przygotowanie w poprawnej i właściwej postaci do druku, np. jako płyty offsetowe, polimer itp. Określa również przestrzeń barwną w materiałach graficznych oraz ją ujednolica zgodnie z metodą druku i sugestiami klienta. Obróbka cyfrowych materiałów graficznych przez grafika komputerowego DTP ma na celu podniesienie ich jakości, ułatwienie procesu druku oraz podkreślenie ich wizualnej strony graficznej.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • obsługiwanie oprogramowania graficznego;
  • określanie przestrzeni barwnej w materiałach graficznych;
  • sprawdzanie poprawności materiałów graficznych przekazywanych do druku;
  • optymalizowanie materiałów graficznych otrzymanych od klienta lub z drukarni;
  • przygotowywanie materiałów graficznych do odpowiedniej metody druku z uwzględnieniem wymagań drukarni;
  • certyfikowanie (ujednolicenie przestrzeni barwnej) oprogramowania, na którym pracuje grafik DTP zgodne z obowiązującymi standardami ISO;
  • wykonywanie wydruku próbnego (proofa) do akceptacji kolorystycznej pracy przez klienta.


W zawodzie grafik komputerowy DTP wymagane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia najczęściej na kierunkach związanych z informatyką, poligrafią, kierunkami artystycznymi. Istnieje również możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych na kursach (np. certyfikat producenta oprogramowania DTP), drogą przyuczenia do pracy. Praca w zawodzie wymaga ciągłego doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji, szukania nowych rozwiązań, śledzenia zmian na rynku poligraficznym. Zawód grafika komputerowego DTP wymaga również wiedzy technicznej o maszynach drukarskich, urządzeniach peryferyjnych (naświetlarkach CTP, CTF, serwerach, komputerach, drukarkach), wiedzy informatycznej z zakresu systemów komputerowych. Dobrze widziana jest również podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki, malarstwa. Dodatkowym atutem w pracy są ukończone szkolenia dotyczące zarządzania czasem i projektami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności