aplikacja Matura google play app store

Dyrektor sprzedaży

Kreuje i realizuje politykę sprzedażową firmy, w tym pozyskuje nowych klientów oraz utrzymuje dobre relacje z partnerami biznesowymi; zarządza działem sprzedaży; opracowuje strategię i plany sprzedaży oraz nadzoruje ich realizację.

Główne zadania:
 • tworzenie, wdrażanie i realizowanie strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa;
 • tworzenie planów i kontrolowanie działań operacyjnych dla działu sprzedaży;
 • planowanie efektywnych kanałów i metod sprzedaży;
 • współpracowanie z zarządem firmy oraz innymi działami firmy, w tym działem produkcji, serwisantami, działem marketingu itp. w zakresie realizacji zadań sprzedażowych;
 • ustalanie celów i zadań dla pracowników działu sprzedaży;
 • planowanie zasobów kadrowych dla działów sprzedaży;
 • koordynowanie, monitorowanie i rozliczanie pracy zespołowej i indywidualnej zespołu sprzedaży;
 • tworzenie motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników działu sprzedaży;
 • dbanie o doskonalenie zawodowe pracowników działu sprzedaży, w tym przeprowadzanie szkoleń produktowych i szkoleń z zakresu efektywnych technik sprzedaży;
 • budowanie długotrwałych relacji z kluczowymi klientami firmy i pozyskiwanie nowych klientów;
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem umów z klientami, w tym kontrolowanie warunków i realizacji umów;
 • podpisywanie umów z klientami w zakresie posiadanych pełnomocnictw;
 • inicjowanie badań rynku, w tym analizowanie konkurencji i trendów rynkowych;
 • przygotowywanie raportów handlowych z wynikami sprzedaży (obejmujących działania własne i podległego zespołu) dla zarządu;
 • kształtowanie standardów pracy działu sprzedaży;
 • reprezentowanie firmy przed instytucjami zewnętrznymi;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, kontrolowanie przestrzegania zasad etyki oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy; branie udziału w konferencjach i spotkaniach branżowych i specjalistycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności