aplikacja Matura google play app store

Dyrektor marketingu

Odpowiada za opracowanie i wdrażanie strategii i planów marketingowych, nadzorowanie przeprowadzania analiz i badań rynkowych, monitorowanie skuteczności działań reklamowych i promocyjnych we wszystkich kanałach sprzedaży; prowadzi efektywne planowanie i wydatkowanie budżetu marketingowego.

Główne zadania:
 • tworzenie i nadzorowanie polityki firmy w zakresie marketingu i zarządzania znakami towarowymi, marką lub grupą marek;
 • ustalanie celów marketingowych całej firmy jak i poszczególnych jej produktów i/lub usług lub grup produktów i/lub usług;
 • planowanie i kontrolowanie działań marketingowych, w tym ocenianie realizacji budżetu marketingowego;
 • zlecanie badań rynku, preferencji konsumentów oraz otoczenia zewnętrznego firmy;
 • analizowanie konkurencji na podstawie otrzymanych danych mające na celu modyfikację i doskonalenie strategii marketingowej;
 • analizowanie kanałów dystrybucji pod względem ich efektywności
  w odniesieniu do poszczególnych produktów i/lub usług i poszczególnych grup klientów i/lub odbiorców;
 • ustalanie celów promocyjnych dla poszczególnych usług, produktów, linii produktowych, marek itp.;
 • pełnienie nadzoru nad współpracą z firmami zewnętrznymi (agencjami reklamowymi, firmami badania opinii, drukarniami, domami mediowymi, dostawcami itd.);
 • pozyskiwanie partnerów medialnych i zarządzanie współpracą z nimi;
 • reprezentowanie firmy w stosunku do klientów oraz instytucji zewnętrznych
 • rozwijanie i optymalizowanie procesów i struktur odpowiedzialnych za marketing w organizacji;
 • współtworzenie nowych produktów i usług, w szczególności na etapie ich komercjalizacji;
 • wdrażanie polityki personalnej w podległym dziale, w szczególności motywowanie i rozliczanie podległych pracowników, dbanie o podnoszenie przez nich kwalifikacji oraz o aktualizację wiedzy;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
pełnienie nadzoru nad działaniami z zakresu kształtowania opinii publicznej i wizerunku organizacji (public relations); budowanie wizerunku firmy na zewnątrz; branie udziału w konferencjach i spotkaniach branżowych i specjalistycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności