aplikacja Matura google play app store

Dyrektor finansowy

Odpowiada za strategię i sytuację finansową organizacji; nadzoruje i koordynuje przygotowania budżetu finansowego; kontroluje rzeczywiste wyniki ekonomiczne firmy w odniesieniu do wyznaczonych celów; nadzoruje dokumentację księgową i kontroluje jej poprawność zgodnie z przepisami i procedurami; ocenia ryzyko finansowe podejmowanych przez organizację działań i inwestycji.

Główne zadania:
 • kształtowanie i realizowanie strategii finansowej organizacji;
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz raportów dla zarządu firmy, kadry kierowniczej, akcjonariuszy, jednostek zewnętrznych itd.;
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji;
 • odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej
  w organizacji;
 • optymalizowanie polityki podatkowej;
 • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego organizacji, w tym prowadzenie oceny projektów inwestycyjnych;
 • odpowiedzialność za płynność finansową organizacji, zarządzenie ryzykiem kursowym oraz ryzykiem zmiany stóp procentowych;
 • nawiązywanie kontaktów oraz współpracowanie z audytorami, bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi, inwestorami, organami podatkowymi;
 • współpracowanie z działem handlowym przy ustalaniu cen produktów i/lub usług;
 • pełnienie nadzoru nad pracą działów: finansowo-księgowego, kontrolingu
  i działu finansowego;
 • wdrażanie polityki personalnej w podległych działach, w szczególności motywowanie i rozliczanie podległych pracowników, dbanie o podnoszenie przez nich kwalifikacji oraz aktualizację wiedzy (z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego itd.);
 • współpracowanie z pozostałymi członkami kadry kierowniczej i innymi działami organizacji;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
 • bieżące zarządzanie podległym zespołem.


Zadania dodatkowe:
budowanie właściwego wizerunku firmy na zewnątrz; branie udziału w konferencjach i spotkaniach branżowych i specjalistycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności