dlamaturzysty.info

Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie parazytologii, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych; bierze udział w realizacji zadań dotyczących zapobiegania chorobom powodowanym przez pasożyty.

Główne zadania:
  • współpraca z lekarzami w sytuacjach wymagających opanowania inwazji szerzących się epidemicznie, endemicznie lub wewnątrz zakładów zamkniętych;
  • prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej inwazji pasożytniczych;
  • pobieranie i przesyłanie prób materiału klinicznego oraz prób pobranych ze środowiska do badań diagnostycznych;
  • sporządzanie preparatów mikroskopowych, świeżych, podbarwionych i trwale zabarwionych, w tym rozmazów krwi;
  • zbieranie (odławianie), zabezpieczanie i przesyłanie pasożytniczych stawonogów do dalszych badań;
  • zakładanie hodowli pasożytów in vitro i in vivo;
  • wykrywanie postaci rozwojowych pasożytów i identyfikacji gatunków (lub rodzajów) pasożytów;
  • wykrywanie swoistych przeciwciał, antygenów i kwasów nukleinowych pasożytów oraz interpretowanie wyników przeprowadzonych badań;
  • badanie prób pobranych ze środowiska oraz oznaczanie przynależności taksonomicznej pasożytów, w tym stawonogów ważnych z medycznego punktu widzenia.


Zadania dodatkowe:
kierowanie laboratorium parazytologicznym; podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie laboratoryjnej parazytologii medycznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności