dlamaturzysty.info

Diagnosta laboratoryjny – specjalista cytomorfologii medycznej

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych z zakresu cytomorfologii, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych; podejmuje działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej oraz wykonuje ocenę jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań cytomorfologicznych.

Główne zadania:
  • przygotowywanie preparatów cytologicznych przydatnych w rozpoznawaniu i kontroli procesów patologicznych toczących się w różnych narządach, jamach ciała i tkankach, zwykle podejrzanych o proces nowotworowy;
  • wykonywanie badań cytomorfologicznych lub nadzorowanie ich wykonania;
  • wdrażanie nowych metod oceny zgodnie z przyjętymi zasadami systemowymi, np. system Bethesda;
  • dokonywanie cytomorfologicznej interpretacji obrazów cytologicznych ze szczególnym uwzględnieniem czynników interferujących;
  • rozwiązywanie problemów związanych ze wszystkimi etapami procesu diagnostycznego: od pobrania materiału, przez ocenę preparatu cytologicznego aż do sformułowania wyniku wymagającego autoryzacji;
  • prowadzenie badań przesiewowych (skriningu u i reskriningu) rozmazów cytologicznych oraz konfrontacji wyników badań cytologicznych z badaniami histomorfologicznymi;
  • współdziałanie w tworzeniu algorytmów postępowania, w skład których wchodzą oceny cytomorfologiczne;
  • rozbudowywanie bazy danych, analitycznego opracowania wyników i sprawozdawczości masowych badań przesiewowych z ujawnianiem niedostateczności, niedokładności oraz zagrożeń;
  • udzielanie konsultacji w zakresie doboru metod postępowania i technik cytologicznych dla możliwie wszechstronnej oceny preparatów cytologicznych;
  • sprawowanie nadzoru nad archiwizacją preparatów cytologicznych zgodnie z przyjętymi standardami w tym zakresie.


Zadania dodatkowe:
kierowanie laboratorium cytologicznym; kierowanie pod nadzorem patomorfologa zespołem diagnostów laboratoryjnych wykonujących zadania skrinerów cytologicznych w pracowniach prowadzących masowe (populacyjne) badania przesiewowe; współdziałanie w kształtowaniu bazy danych chorych poddanych wieloletniemu populacyjnemu badaniu przesiewowemu; podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie cytomorfologii.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności