aplikacja Matura google play app store

Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)

wybrane grupy: zawody ogólne

Udziela kobiecie w okresie ciąży, podczas porodu wsparcia emocjonalnego stwarzającego poczucie bezpieczeństwa. Przygotowuje i pomaga rodzącej w spożywaniu płynów. Masuje rodzącą. Ściśle współpracuje z osobą sprawującą opiekę nad kobietą podczas porodu (położna, lekarz).

Główne zadania:
  • wspieranie emocjonalne kobiety przed porodem;
  • towarzyszenie kobiecie w trakcie porodu: udzielanie wsparcia emocjonalnego stwarzającego poczucie bezpieczeństwa, pogłębianie relacji z partnerem podczas porodu rodzinnego, masowanie rodzącej pod kierunkiem osoby sprawującej opiekę nad rodzącą;
  • przygotowanie, pomoc rodzącej w spożywaniu przejrzystych płynów;
  • ścisła współpraca z osobą sprawującą opiekę nad kobietą podczas porodu (lekarzem, położna);
  • służenie pomocą matce w opiece nad noworodkiem podczas czynności domowych;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
  • prowadzenie dokumentacji oferowanego wsparcia;
  • dbałość o rozwój zawodowy;
  • przestrzeganie standardu douli.


 

Zadania dodatkowe:
organizowanie: warsztatów, pokazów filmów, spotkań, eventów, takich jak np.: Mlekoteka czy Krąg Opowieści Porodowych; współpraca ze szkołami rodzenia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności