aplikacja Matura google play app store

Asystent usług pocztowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje klientów zlecających usługi pocztowe lub z nich korzystających oraz bezpośrednio świadczy usługi i rozlicza je finansowo.

Główne zadania:
sprzedaż znaczków pocztowych, skarbowych, losów loterii itp.;
inkasowanie opłat za usługi pocztowe, wykonywanie niektórych czynności bankowych, ubezpieczeniowych, obsługi poboru podatków lub innych opłat publicznych;
wystawianie książeczek oszczędnościowych, dokonywanie w nich zmian dotyczących właściciela książeczki oraz przyjmowanie pełnomocnictw do dysponowania wkładem oszczędnościowym;
prowadzenie wykazów zastrzeżeń w obrocie oszczędnościowym i czekowym oraz korzystanie z nich;
realizacja czeków gotówkowych i rozrachunkowych, także w obrocie międzynarodowym;
zasilanie doręczycieli w gotówkę i rozliczanie po powrocie z rejonu;
sporządzanie nadmiarów kasowych i odprowadzanie ich do banku;
zamawianie w banku zasiłków kasowych i zasilanie w gotówkę kas operacyjnych oraz ich rozliczanie;
przyjmowanie i doręczanie lub wydawanie przesyłek listowych, telegramów i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym;
przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat oraz rozliczanie przekazów pocztowych i telegraficznych;
udzielanie informacji o oferowanych usługach oraz przyjmowanie i załatwianie reklamacji;
rozdzielanie, ekspediowanie i przewożenie przesyłek pocztowych;
rozliczanie i kontrola obrotu pocztowego;
dokonywanie przelewów bankowych;
prowadzenie dokumentacji ekspedycyjnej;
wychwytywanie fałszywych znaczków pocztowych, znaków pieniężnych i dokumentów oraz odpowiednie z nimi postępowanie;
prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z gotówki i wykonanych usług pocztowych;
przestrzeganie przepisów pocztowych, przepisów dotyczących obrotu pieniężnego i stosowanych rozliczeń oraz przestrzeganie tajemnicy korespondencji, tajemnicy służbowej i państwowej.

Zadania dodatkowe:
obsługiwanie stanowiska wideokodowania automatycznych linii maszyn rozdzielczych; prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z przychodu i rozchodu przesyłek w obrocie zagranicznym oraz ewidencji i rozliczania kosztów tranzytu i udziałów końcowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności