aplikacja Matura google play app store

Asystent techniczny realizatora programu

wybrane grupy: zawody ogólne

Przygotowuje urządzenia wizyjne, stanowiące wyposażenie studia i pomieszczenia reżyserskiego, wraz z torami kamery oraz mikserem wizji, zapewniając prawidłowe wystrojenie kamer oraz właściwe poziomy wizji w czasie nagrań i emisji; w czasie nieobecności realizatora programu kieruje pracą zespołu w zakresie realizacji technicznej programów w studio, obsługi urządzeń technicznych, spraw porządkowych i podziału zadań.

Główne zadania:
- przygotowywanie urządzeń wizyjnych, stanowiących wyposażenie studia i pomieszczenia reżyserskiego, wraz z torami kamery oraz mikserem wizji, zapewniające prawidłowe wystrojanie kamer oraz właściwe poziomy wizji w czasie nagrań i emisji;
- wykonywanie przedemisyjnych pomiarów urządzeń technicznych oraz przeglądów profilaktycznych;
- zgłaszanie uszkodzeń sprzętu w odpowiednich sekcjach serwisu;
- współpraca przy naprawie sprzętu oraz potwierdzanie usunięcia usterki w obrębie studia;
- współpraca z pracownikami wydziału zajmującego się gospodarką sprzętowo- materiałową w zakresie prawidłowego oznakowania, identyfikacji i nazewnictwa sprzętu należącego do studia;
- odpowiedzialność za właściwe parametry w trakcie nagrania oraz prawidłowe wykorzystanie sprzętu studyjnego;
- zgłaszanie inżynierowi studia wszelkich nieprawidłowości w pracy aparatury i sprzętu;
- uczestniczenie we wdrażaniu postępu technicznego i modernizacji urządzeń w studio;
- uczestniczenie w okresowych szkoleniach technicznych oraz zapoznawanie się z literaturą dotyczącą aparatury i sprzętu studyjnego;
- odpowiedzialność za stan ilościowy sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach studyjnych;
- zabezpieczanie pomieszczeń aparatowych i reżyserskich po zakończeniu pracy;
- w czasie nieobecności realizatora programu kierowanie pracą zespołu w zakresie: realizacji technicznej programów w studio, obsługi urządzeń technicznych, spraw porządkowych i podziału zadań;
- przestrzeganie przepisów ppoż. oraz bhp;
- wykonywanie innych poleceń zwierzchników zgodnie ze stanowiskiem i charakterem pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności