aplikacja Matura google play app store

Asystent przetwarzania danych

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za prawidłowe wprowadzanie, przetwarzanie, przechowywanie i wyprowadzanie danych z wykorzystaniem systemów informatycznych; obsługuje sprzęt komputerowy i eksploatuje oprogramowanie komputerowe w zakresie przetwarzania / zarządzania gromadzonymi danymi.

Główne zadania:
  • przetwarzanie danych w systemach komputerowych, np. zebranych metodą wywiadów elektronicznych;
  • zarządzanie wprowadzonymi danymi, tj. plikami i katalogami;
  • obsługa podstawowych programów biurowych, m.in.: arkusz kalkulacyjny, baza danych, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, klient poczty, edytor tekstów itp.;
  • wprowadzanie danych za pomocą urządzeń zewnętrznych do edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego lub programów bazodanowych, w tym edytowanie i formatowanie dokumentów merytorycznych;
  • uzupełnianie treści gotowych dokumentów zgodnie z istniejącymi szablonami, np. przetwarzanie wersji papierowych dokumentów na wersje elektroniczne;
  • segregowanie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie;
  • kontrolowanie procesów zarządzania danymi;
  • współdziałanie na poziomie organizacyjnym i administracyjnym z innymi jednostkami organizacyjnymi wykorzystującymi gromadzone i przetwarzane dane;
  • obsługa programu komputerowego do masowej wysyłki poczty elektronicznej;
  • sporządzanie raportów oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych poprzedzone analizą danych wykorzystywanych w danym raporcie lub prezentacji.


Zadania dodatkowe:
obsługa oprogramowania służącego do zautomatyzowanego pozyskiwania danych z baz i systemów komputerowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności