aplikacja Matura google play app store

Asystent parlamentarny

wybrane grupy: zawody ogólne

Świadczy pomoc w sprawowaniu mandatu posła i senatora w biurze poselskim lub senatorskim;
organizuje i uczestniczy w spotkaniach z wyborcami;
przygotowuje materiały do wystąpień poselskich;
rejestruje, gromadzi i przekazuje do Archiwum Sejmu materiały odzwierciedlające działalność posła w okręgu wyborczym oraz dokumentację spraw interwencyjnych;
organizuje konferencje prasowe;
doradza i reprezentuje posła na spotkaniach z mediami, wyborcami i organizacjami politycznymi i społecznymi.

Główne zadania:
rejestrowanie, gromadzenie i przekazywanie do dalszego załatwienia wg kompetencji dokumentacji spraw interwencyjnych zgłaszanych podczas dyżurów poselskich i senatorskich, drogą korespondencji lub pocztą elektroniczną;
-brakowanie (niszczenie) dokumentów bieżących, które nie są przekazywane do Archiwum Sejmu takich jak: zaproszenia, życzenia, prospekty, anonimy itp.;
udział w posiedzeniach komisji sejmowych (z przygotowywaniem pierwszej wersji poprawek czy sprawozdań włącznie);
dokonywanie przeglądu prasy, publikacji i czasopism specjalistycznych;
przygotowywanie materiałów do interpelacji i zapytań poselskich i innych wystąpień posła na forum Parlamentu i spotkań z wyborcami;
czuwanie nad kalendarzem zajęć;
organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach posła z wyborcami;
przygotowywanie podróży służbowych posła oraz innych pracowników biura poselskiego;
pomoc we współpracy z konsultantami, ekspertami i przedstawicielami mediów;
utrzymywanie kontaktów z osobami i organizacjami politycznymi, w tym i z grupami interesów, lobbystami;
obsługa korespondencji i poczty elektronicznej posła;
przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję;
redagowanie wiadomości do prasy;
rejestrowanie, gromadzenie i przekazywanie do Archiwum Sejmu materiałów odzwierciedlających działalność posła i senatora w okręgu wyborczym takich jak: spotkania z wyborcami, teksty wystąpień publicznych, wywiady opublikowane w środkach masowego przekazu;
zlecanie zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw;
zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności