aplikacja Matura google play app store

Asystent operatora obrazu

wybrane grupy: zawody ogólne

Współpracuje z operatorem obrazu w zakresie założeń technicznych i określenia charakteru zdjęć, planowania kosztów, potrzeb ilościowo-rodzajowych i terminów realizacji; współuczestniczy w organizowaniu planu zdjęciowego; wykonuje zdjęcia z nadaniem im odpowiedniej formy filmowej; współpracuje z laboratorium obróbki taśmy filmowej.

Główne zadania:
- współpraca z operatorem obrazu i reżyserem w zakresie założeń technicznych i określania charakteru zdjęć;
- planowanie kosztów, potrzeb ilościowo-rodzajowych sprzętu i terminów realizacji danej formy filmowej, zgodnie z sugestiami kierownika produkcji;
- współuczestniczenie w organizowaniu planu zdjęciowego;
- wykonywanie zdjęć z nadaniem im odpowiedniej formy filmowej, zgodnie ze sztuką operatorską, niezależnie od nośnika obrazu i dźwięku;
- współudział w kierowaniu wykonywaniem zdjęć na planie;
- współpraca z laboratorium obróbki taśmy filmowej, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego i technicznego obrazu filmowego;
- wykonywanie, w miarę konieczności, przy współpracy z reżyserem, kierownikiem produkcji i szefem elektryków, dokumentacji w miejscu przyszłego planu zdjęciowego, celem skompletowania sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
- dbanie o artystyczny i techniczny poziom zdjęć;
- dbanie o prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie sprzętu zdjęciowego, jego stan techniczny, sposób przechowywania i transportu w czasie jego użytkowania;
- ponoszenie materialnej odpowiedzialności za pobrany z magazynu sprzęt zdjęciowy;
- wykonywanie innych zadań, wynikających z posiadanych kwalifikacji i na pole- cenie przełożonych, a przede wszystkim ustaleń i dyspozycji kierownika ekipy zdjęciowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności