aplikacja Matura google play app store

Asystent operatora dźwięku

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje zlecone przez operatora dźwięku zadania pomocnicze związane z realizacją dźwięku na planie filmowym lub w trakcie udźwiękowienia i zgrania filmu;
zajmuje się akustycznym przygotowaniem miejsc nagrań;
sprawdza wszystkie elementy inscenizacyjne oraz urządzenia mające wpływ na jakość nagrania;
dokonuje wstępnej selekcji materiałów dźwiękowych potrzebnych w okresie realizacji filmu oraz prowadzi dokumentację operatorską nagranych materiałów i sprawuje nad nimi opiekę.

Główne zadania:
zapoznawanie się ze scenopisem;
nadzorowanie wskazanego przez operatora dźwięku przygotowania akustycznego obiektów zdjęć plenerowych, wnętrz naturalnych i kompletu dekoracji, uczestniczenie w ich odbiorze oraz nadzorowanie wprowadzenia zaleconych poprawek;
współpraca z operatorem dźwięku przy dokonywaniu kontrolnych prób technicznych sprzętu dźwiękowego i nośników dźwięku;
przygotowywanie, zgodnie ze wskazówkami operatora dźwięku, planu zdjęciowego, w tym;
sprawdzanie od strony warunków akustycznych wyposażenia wnętrz, kostiumów aktorów, sprzętu pomocniczego i innych elementów inscenizacyjnych oraz czuwanie nad właściwym ustawieniem agregatów prądotwórczych i zachowaniem warunków ciszy;
nadzór nad przygotowaniem sali do nagrań play-backów;
kierowanie ustawieniem mikrofonów zgodnie ze wskazówkami operatora dźwięku, pilnowanie ich sfazowania;
nadzór nad przygotowaniem studia do nagrań muzycznych, kierowanie zgodnie ze wskazówkami operatora dźwięku ustawieniem grup instrumentów, ruchomej adaptacji akustycznej, mikrofonów oraz czuwanie nad ich sfazowaniem;
przygotowywanie nośników dźwięku do nagrań: play-backów, dialogów „pod obraz”, muzyki i efektów dźwiękowych oraz do mieszania dźwięków;
współpraca z operatorem dźwięku w czasie nagrań: play-backów, filmowych zdjęć próbnych, dialogów „pod obraz”, ilustracji muzycznej, efektów dźwiękowych „pod obraz”;
współpraca z operatorem dźwięku przy przepisaniu materiałów dziennej produkcji i czuwanie nad terminowym przekazaniem ich do montażowni;
dokonywanie wstępnej selekcji materiałów dźwiękowych potrzebnych w okresie realizacji filmu i przygotowywanie ich do dalszej transformacji przez operatora dźwięku;
współpraca z montażystą przy właściwym technologicznie montażu taśm dźwiękowych, zgodnie z ustaloną uprzednio koncepcją warstwy dźwiękowej filmu;
przygotowywanie partytury mieszania dźwięku;
współpraca z operatorem dźwięku w procesie mieszania;
selekcjonowanie materiałów dźwiękowych i przepisywanie po akceptacji operatora dźwięku wybranych nagrań celem przekazania ich do fonoteki wytwórni filmowej;
prowadzenie dokumentacji operatorskiej nagrań na wszystkich etapach produkcji filmowej i sprawowanie opieki nad nagranymi materiałami dźwiękowymi;
nadzór nad terminowym zdaniem niepotrzebnego sprzętu dźwiękowego i niewykorzystanych w okresie zdjęciowym nośników dźwięku;
zgłaszanie operatorowi dźwięku wszystkich faktów i okoliczności ograniczających prawidłowy przebieg nagrań dźwiękowych;
przygotowywanie dla operatora dźwięku danych potrzebnych do kontroli pod względem merytorycznym dokumentów gospodarczych w zakresie udźwiękowienia.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie nagrań pojedynczych scen, nagrań pomocniczych i nagrań wstępnych - na polecenie operatora dźwięku i pod jego kierownictwem; prowadzenie drugiego mikrofonu w przypadku nagrań wielomikrofonowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności