aplikacja Matura google play app store

Asystent nauczyciela przedszkola

wybrane grupy: zawody ogólne

Asystent nauczyciela przedszkola pomaga nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych.
Asystent nauczyciela przedszkola jest zawodem o charakterze usługowym. Swoje zadania zawodowe asystent nauczyciela przedszkola wykonuje w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym. Istotą jego pracy jest pomoc nauczycielowi przedszkola i współpraca z nim w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu. Pomaga on dzieciom przy spożywaniu posiłków, a także w sprzątaniu po zajęciach. Czynnie uczestniczy w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w szatni oraz przed i po leżakowaniu. Opiekuje się dziećmi podczas spacerów, wycieczek, zajęć i zabaw na powietrzu. Wspiera dzieci w czynnościach higieniczno-sanitarnych. Wspólnie z nauczycielem uczy dzieci dbałości o higienę osobistą, czystość i porządek. Uczestniczy w przygotowywaniu zajęć objętych planem pracy przedszkola i wraz z nauczycielem koordynuje ich właściwą realizację.

Główne zadania:
  • pomaganie dzieciom w spożywaniu posiłków;
  • pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych;
  • pomaganie dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu się;
  • nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku;
  • wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomaganie dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich przeprowadzania;
  • porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych;
  • opiekowanie się dziećmi podczas zabaw, spacerów i wycieczek;
  • organizowanie miejsca pracy z zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż.


Asystent nauczyciela przedszkola powinien posiadać wykształcenie średnie. Pracodawcy zatrudniają także osoby z wykształceniem zawodowym o dowolnym kierunku. Asystent nauczyciela przedszkola powinien ukończyć podstawowe szkolenie z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, metodyki wychowania przedszkolnego i podstaw psychopatologii. Kompetencje zawodowe zdobywa się poprzez przyuczenie na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy pod okiem doświadczonego nauczyciela. Asystent nauczyciela przedszkola powinien również uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych na terenie placówki przedszkolnej oraz poza nią. Nie może być karany.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności