aplikacja Matura google play app store

Asystent edukacji romskiej

wybrane grupy: zawody ogólne

Uczestniczy w działaniach na rzecz społeczności romskiej, zmierzających do poprawy stanu ich edukacji poprzez zapewnianie uczącym się dzieciom i młodzieży wszechstronnej opieki i pomocy w szkole i poza szkołą.

Główne zadania:
-sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie dojazdu do szkoły i powrotu ze szkoły do domu;-pomoc nauczycielom i pedagogom w rozpoznawaniu potrzeb i problemów poszczególnych uczniów;-ułatwianie komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami;-zapewnianie łączności i współpracy pomiędzy szkołą i rodzicami;-podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach trudnych i konfliktowych;-pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji;-wykonywanie innych doraźnych zadań opiekuńczych i wychowawczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności