aplikacja Matura google play app store

Artysta rzeźbiarz

Projektuje i wykonuje rzeźby figuralne (posągi, głowy, popiersia), pomnikowe, nagrobne, dekoracyjne i abstrakcyjne w różnych materiałach plastycznych: kamieniu, drewnie, gipsie, metalu, glinie, masach ceramicznych, wosku, kości słoniowej, lace, kamieniach szlachetnych oraz tworzywach sztucznych; używa dłut, świdrów, noży; komponuje przestrzeń wokół pomników lub innych rzeźb przestrzennych; eksponuje własne dzieła na wystawach i konkursach.

Główne zadania:
- wykonywanie szkiców dzieła rzeźbiarskiego zgodnie z koncepcją artystyczną oraz zamówieniem zleceniodawcy;
- sporządzanie modeli rzeźby w glinie lub gipsie, służących za wzór rzeźby;
- odlewanie (lub nadzorowanie) modelu rzeźby z gipsu lub gliny w wybranym tworzywie - w metalu lub stopie metali (brązie, spiżu);
- wybór odpowiedniego surowca do projektowanej rzeźby: kamienia, drewna, metalu lub jego stopu, gliny, gipsu, kości słoniowej, masy ceramicznej itp., o wymaganej jakości i konsystencji;
- kształtowanie bryły z wybranego materiału plastycznego przez przeniesienie wymiarów modela na blok;
- cięcie surowca odpowiednimi narzędziami: dłutami, świdrami, nożami; formowanie masy i linii rzeźby w taki sposób, aby otrzymać kompozycję harmonijną i piękną - zgodnie z projektem;
- opracowywanie powierzchni rzeźby: wykańczanie konturów i wyrównywanie jej powierzchni przez: polerowanie, szlifowanie, cyzelowanie, repulsowanie, polichromowanie lub nasycanie odpowiednimi substancjami chemicznymi - w zależności od przyjętej techniki rzeźbiarskiej;
- przy tworzeniu rzeźb składających się z kilku form - łączenie poszczególnych elementów rzeźby czopami;
- sytuowanie bryły rzeźbiarskiej w przestrzeni w porozumieniu z architektem i zleceniodawcą;
- poszukiwanie nowych rozwiązań artystycznych oraz możliwości stosowania nowych materiałów;
- eksponowanie i organizowanie wystaw własnej twórczości.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej; - uczestniczenie w plenerach, konkursach lub wystawach krajowych lub zagranicznych; - wykonywanie ekspertyz konserwatorskich.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności