aplikacja Matura google play app store

Architekt wnętrz

Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych.

Główne zadania:
- prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja wnętrza, określanie uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo, wyposażenie budynku itp.);
- opracowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;
- opracowywanie koncepcji plastycznej;
- podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac;
- zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;
- zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.;
- zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;
- podejmowanie decyzji plastycznych i kolorystycznych;
- wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;
- projektowanie nietypowych sprzętów i detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania;
- prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza;
- koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych (np. sale koncertowe, kina, szpitale);
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzór nad innymi pracownikami.

Zadania dodatkowe:
- członkostwo w zespole projektującym obiekty budowlane; - prowadzenie szeroko rozumianej działalności wnętrzarsko-plastycznej, np. organizacja wystaw, scenografia; - współpraca z zespołami projektującymi meble i elementy wyposażenia wnętrz.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności