aplikacja Matura google play app store

Architekt

Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie wyników prac z innych dziedzin: inżynierii budowlanej, materiałowej i sanitarnej, ergonomii, socjologii, psychologii, ekonomiki budownictwa itp.

Główne zadania:
- prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja obiektów i projektowanych działek, określanie stanu prawnego, uwarunkowań zewnętrznych i urbanistycznych;
- opracowywanie programu funkcjonalno-jakościowego i funkcjonalno-przestrzennego projektowanych obiektów;
- podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych;
- opracowywanie założeń do projektów branżowych (konstrukcje, instalacje sanitarne, elektryczne, technologia, ochrona ppoż., akustyka), a po uzyskaniu powyższych zapewnienie możliwości ich realizacji w projektowanym obiekcie;
- prowadzenie i koordynowanie pracy przy projektach wielobranżowych;
- nadzór nad procesem legislacji poszczególnych faz projektu;
- opracowywanie projektów od strony plastyczno-przestrzennej;
- projektowanie bezpośredniego otoczenia obiektu i zagospodarowania jego działki;
- zapewnianie związków funkcjonalnych, przestrzennych i krajobrazowych projektowanego obiektu z otoczeniem;
- prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
- opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; - prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej; - pełnienie funkcji administracyjnych w służbach publicznych; - prowadzenie nadzoru budowlanego, autorskiego, inwestorskiego i obsługa prawno-inwestycyjna przy realizacji obiektów budowlanych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności