aplikacja Matura google play app store

Analityk inwestycyjny

Zajmuje się przeprowadzaniem analiz inwestycyjnych, pozyskiwaniem danych finansowych, opracowywaniem modeli finansowych oraz opracowywaniem dla klientów raportów i rekomendacji w zakresie planowanych inwestycji; odpowiada za projektowanie i realizację projektów inwestycyjnych przy ścisłej współpracy z klientem indywidualnym lub instytucjonalnym.

Główne zadania:
 • przeprowadzanie analiz projektów inwestycyjnych, rynków oraz spółek, w tym analiz due diligence (analiza podmiotu lub projektu pod względem kondycji finansowej, prawnej i podatkowej, przeprowadzana w celu identyfikacji szans i ryzyk wiążących się z podejmowanymi decyzjami inwestycyjnymi);
 • opracowywanie modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych;
 • monitorowanie sytuacji na rynkach i w spółkach portfelowych istotnych dla wybranych obszarów inwestycji;
 • pozyskiwanie danych oraz ich weryfikacja przed przeprowadzeniem właściwej analizy;
 • sporządzanie opisów procesów inwestycyjnych;
 • przygotowywanie procedur zarządzania aktywami;
 • przygotowywanie strategii inwestycyjnych i portfeli inwestycyjnych dla klientów;
 • opracowywanie dla klientów oraz dla macierzystej instytucji finansowej (np. domu maklerskiego lub banku) okresowych raportów, zaleceń i rekomendacji w zakresie planowanych inwestycji;
 • przygotowywanie projekcji cash flow (przepływów pieniężnych) oraz prezentowanie klientom produktów inwestycyjnych, opisów wyników analiz, pomysłów inwestycyjnych oraz głównych wydarzeń branżowych;
 • uczestniczenie w projektach dotyczących optymalizacji zarządzania aktywami i pasywami, konsolidacji procesu płatności oraz projektach transakcyjnych;
 • kompleksowa obsługa klientów, w tym pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z klientami;
 • utrzymywanie kontaktów na poziomie instytucjonalnym, np. z bankami i instytucjami finansowymi;
 • realizowanie założeń sprzedażowych;
 • realizowanie powierzonych zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi utrzymywania najwyższej jakości świadczonych usług.


Zadania dodatkowe:
monitorowanie wyników finansowych spółek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności