aplikacja Matura google play app store

Analityk biznesowy

Zajmuje się identyfikacją, analizami i weryfikacją potrzeb biznesowych; prowadzi badania, ocenia oraz dokumentuje modele biznesowe; udoskonala procesy i wprowadza zmiany organizacyjne; planuje strategie i rozwój polityki biznesowej; rozwiązuje problemy biznesowe związane z procedurami działania organizacji, przedsiębiorstw, instytucji itd.

Główne zadania:
 • przeprowadzanie analiz wielopłaszczyznowych w zakresie: zasad funkcjonowania firmy, relacji i powiązań finansowych, logistycznych, sprzedażowych, marketingowych oraz planów rozwoju;
 • diagnozowanie, analizowanie i monitorowanie sytuacji i zmian zachodzących na rynku oraz w otoczeniu firmy;
 • prowadzenie wielowymiarowych analiz danych pochodzących z poszczególnych działów firmy w zakresie polityki biznesowej i kooperowania z różnymi działami;
 • ocenianie oraz analizowanie modeli biznesowych oraz ich integracja z profilem działania firmy;
 • rozpoznawanie problemów związanych z procedurami działania firmy i wspieranie zewnętrznego i wewnętrznego audytu finansowego firmy;
 • zbieranie i analizowanie informacji w zakresie sezonowości oraz jej wpływu na przychody operacyjne a także na skuteczność poszczególnych kampanii promocyjnych;
 • analizowanie kosztów firmy i efektywności działania zespołów sprzedażowych;
 • udzielanie wsparcia merytorycznego i udział w konsultacjach z innymi specjalistami;
 • przygotowywanie cyklicznych zestawień i analiz na potrzeby działu sprzedaży;
 • przygotowywanie sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji według obowiązujących zasad i zgodnie z wymogami wewnętrznymi firmy;
 • przekazywanie raportów i przedstawianie zarządowi firmy wniosków z przeprowadzonych analiz, w tym wpływanie na decyzje zarządu poprzez wydawanie rekomendacji biznesowych.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie szkoleń pracowników działu sprzedaży oraz przygotowywanie materiałów szkoleniowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności