aplikacja Matura google play app store

Analityk baz danych

Odpowiada za raportowanie danych z systemów informatycznych;
zajmuje się wsparciem użytkowników baz danych poprzez sporządzanie analiz na podstawienie dostępnych danych zgromadzonych w systemach informatycznych;
bierze udział w optymalizacji struktury baz danych oraz podejmuje działania na rzecz usprawnienia systemów informatycznych pod kątem raportowania z nich niezbędnych danych do sporządzenia analizy.

Główne zadania:
  • budowanie logicznego, fizycznego modelu danych oraz sporządzanie specyfikacji mapowań pomiędzy systemami, w tym tworzenie specyfikacji dodatkowych źródeł danych;
  • projektowanie rozwiązań struktur bazodanowych;
  • nadzorowanie poprawności funkcjonowania baz danych i generowanych z systemów raportów;
  • sporządzanie raportów i analiz zgodnie z określonymi wymaganiami w tym zakresie;
  • administrowanie systemami wspomagającymi hurtownie danych i systemy transakcyjne oraz utrzymywanie bieżącego raportowania bazującego na hurtowni danych oraz innych dostępnych źródłach danych;
  • rozwijanie i adaptowanie systemów raportowych do zmieniających się warunków biznesowych i informatycznych oraz poszukiwanie rozwiązań realizujących wymagania biznesowe;
  • informowanie użytkowników o przyjętych funkcjonalnościach i rozwiązaniach w danym systemie w zakresie raportowania danych.

Zadania dodatkowe:
  • wspieranie procesów operacyjnych oraz sporządzanie analizy wymagań systemów raportowych;
  • dokumentowanie tworzonych aplikacji, w tym tworzenie dokumentacji procesowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności