Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

Matura - arkusze maturalne
pytania i odpowiedzi

Przedmiot
Termin
Poziom
Rok 2019 maj - egzamin maturalny
DATA: 20 maja 2019 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
Rok 2018 maj - egzamin maturalny
DATA: 16 maja 2018 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
ILOŚĆ ZADAŃ: 26
LICZBA PUNKTÓW do UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu
Rok 2017 maj - egzamin maturalny
DATA: 15 maja 2017 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".
Rok 2016 maj - egzamin maturalny
Rok 2015 maj - egzamin maturalny
Rok 2014 maj - egzamin maturalny
Rok 2013 maj - egzamin maturalny
Rok 2012 maj - egzamin maturalny
Rok 2011 maj - egzamin maturalny
Rok 2010 maj - egzamin maturalny
Rok 2009 maj - egzamin maturalny
Rok 2008 maj - egzamin maturalny
Rok 2007 maj - egzamin maturalny
Rok 2006 maj - egzamin maturalny
Rok 2005 maj - egzamin maturalny

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017-10
Polityka Prywatności