5 sekund na dowcip studencki

Na egzaminie z Rozrodu na weterynarii profesor pyta studenta: -Czy można zrobić aborcje krowie? -Nie wiem? -Nie wie pan Pała! Zmartwiony student idzie do baru i zapija smutki! Widzi to barman: -Niech mi pan powie swoje smutki może coś poradzimy? Na to student: -Czy można zrobić krowie aborcje? -Nie wiem ale chyba ma pan wielki problem!!!!  

Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

MATURZYSTO ODWAŻ SIĘ MARZYĆ

Dział: dla maturzysty

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. W tym roku odbędzie się jego XIII edycja.

W tym roku Komisja wybierze 14 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).

Kwota ta pozwala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.

Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe
i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;

  • wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;

  • ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;

  • uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
    w trybie stacjonarnym.


Fundatorem Stypendium jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.

Rekrutację i kwalifikację prowadzi Fundacja im. Lesława A. Pagi.

Rekrutacja odbywa się przez formularz internetowy dostępny na stronie: https://paga.org.pl/programy/indeks/


data ostatniej modyfikacji: 2020-02-13 11:15:36
Komentarze
Ostatnie:
14.02.2020 11:10
Dodał(a): ~Tom89
Super! Dobrze wiedzieć, że są jeszcze ludzie wspierający młode talenty!

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 2
miniatura
Polityka Prywatności