Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Artykuły dla maturzystów

Jak zostać studentem – poradnik w sześciu krokach

Dział: dla maturzysty

Na większości polskich uczelni wyższych ruszył właśnie proces rekrutacji. Zarejestrować się jako kandydat można szybko i bez wychodzenia z domu – wystarczy mniej więcej 80 złotych i dostęp do internetu. Trudniejsze są natomiast kolejne kroki – uzyskanie wystarczających wyników matury, znajomość zasad rekrutacji czy dopilnowanie terminów poszczególnych etapów.

Krok 1. Wybór studiów

To, co wydaje się oczywiste, nie zawsze jest proste. Uczelni wyższych w Polsce jest kilkaset, a kierunków kilka tysięcy. Wybór jest trudny, ponieważ będzie miał wpływ na przyszłe życie zawodowe i naukowe. Warto więc poważnie się zastanowić - praktyczny poradnik i przewodnik po najlepszych uniwersytetach, politechnikach i innych szkołach wyższych dostępny jest na stronie internetowej programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP (https://www.adamedsmartup.pl/uczelnie ). Znaleźć w nim można opis danej placówki, spis kursów i linki do wymogów rekrutacyjnych.

Krok 2. Rejestracja

Rejestracja na wybrany kierunek studiów to nic innego, jak poinformowanie uczelni o chęci podjęcia na niej studiów. Rozpoczyna się ona w pierwszych dniach czerwca i trwa zazwyczaj do początku lipca. Przeprowadzana jest poprzez platformę IRK (Internetową Rejestrację Kandydatów) albo ERK (Elektroniczną Rejestrację Kandydatów). Należy zarejestrować się podając numer PESEL oraz uzupełniając dane osobowe - m.in. numer dowodu osobistego, rok zdania egzaminu dojrzałości, źródło utrzymania oraz (w przypadku mężczyzn) stosunek do służby wojskowej. W późniejszym terminie należy je uzupełnić o ogłoszone pod koniec czerwca wyniki matur.

Krok 3. Opłaty

Choć studiowanie jest (zazwyczaj) darmowe, to rekrutacja już nie. Za każdy wybrany kierunek studiów trzeba zapłacić ok. 80 zł - ceny są różne w zależności od wybranej uczelni. Lepiej o tym nie zapomnieć - uiszczenie płatności jest gwarancją udziału w procesie rekrutacji. Termin uregulowania tej opłaty mija wraz z zakończeniem rejestracji, czyli z początkiem lipca.

Krok 4. Wyniki rekrutacji

Pozytywny wynik rekrutacji, który kandydat otrzymuje w połowie lipca, nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia! By zostać pełnoprawnym studentem, należy złożyć na uczelni szereg wymaganych dokumentów, m.in. kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacyjnego, oryginał albo odpis świadectwa maturalnego, kserokopię dowodu osobistego oraz oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia bądź kontynuowania studiów stacjonarnych bez podnoszenia opłat. Na dostarczenie ich uczelnia wyznacza zazwyczaj trzy kolejne dni po ogłoszeniu wyników. Niedotrzymanie tego terminu oznacza rezygnację ze studiów.

Krok 5. Lista rezerwowa

Część osób znajdzie swoje nazwiska na liście rezerwowej. Oznacza to, że nie udało im się zakwalifikować na wybrane studia. Nie wszystko jest jednak stracone - wielu maturzystów rejestruje się na kilka kierunków jednocześnie, a następnie wybiera jeden - powoduje to, że na pozostałych zwalniają się miejsca, które zająć mogą osoby właśnie z list rezerwowych.

Krok 6. Ostatnia szansa

Dodatkowa rekrutacja na przełomie sierpnia i września to ostatnia szansa na rozpoczęcie studiów w 2016 roku. Wszystko odbywa się na prawie takich samych zasadach, jak w lipcu. Różnica jest jedna - nabór prowadzony jest tylko na te kierunki, na które wcześniej nie zgłosiła się wystarczająca liczba osób. Warto zapoznać się też z progami punktowymi, które obowiązywały w pierwszej rekrutacji - we wrześniu ulegają one zmianie.

W taki sposób przebiega zazwyczaj rekrutacja na uczelnie wyższe w Polsce. Jeżeli jednak Twoim marzeniem jest studiowanie za granicą, np. w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, to dobrym źródłem informacji na ten temat jest strona www.adamedsmartup.pl . Znaleźć tam można opisy poszczególnych uniwersytetów wraz z harmonogramem rekrutacji oraz spisem wskazówek i porad.

ADAMED SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 15-19 lat. Program patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest Fundacja Grupy Adamed, której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.

Grupa Adamed - w skład której wchodzi Adamed sp. z o.o., to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która została stworzona 30 lat temu od podstaw, na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów, jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 60 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Obecnie zatrudnia około 1600 osób. Od ponad 15 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:08:28
Komentarze
Ostatnie:
12.07.2016 18:07
Dodał(a): ~kierunekrozwoju
Witam! Najważniejszym krokiem z pewnością jest wybór odpowiedniego kierunku studiów. Pomocny w tym kroku będzie dostępny na stronie kierunekrozwoju.pl test predyspozycji zawodowych. Dzięki jego wynikom można otrzymać cenne wskazówki, które pomogą w wyborze dalszego kierunku kształcenia czy przyszłego zawodu. Zapraszam! Pozdrawiam Przedstawiciel serwisu Kierunek Rozwoju

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura samochód elektrektryczny
miniatura
Polityka Prywatności