dlamaturzysty.info

Żołnierz szeregowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Żołnierz szeregowy zawodowy posiada stopień szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego mata). Jego głównych zadaniem jest obrona terytorium kraju oraz udział w działaniach militarnych o charakterze pokojowym (np. w ramach misji organizowanych przez ONZ, UE).

Główne zadania:
 • wykonywanie rozkazów i poleceń przełożonych w działaniach bojowych oraz w warunkach pokojowego funkcjonowania wojska;
 • uczestniczenie w różnych misjach wojskowych;
 • uczestniczenie w manewrach wojskowych;
 • dbanie o powierzony sprzęt, mienie wojskowe i umundurowanie;
 • udzielanie pomocy ludności cywilnej między innymi poprzez zapobieganie  i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w pożarach, powodziach) i innych kataklizmach przyrody;
 • wykonywanie zadań wojskowo inżynieryjnych (np. przy budowie dróg i mostów), saperskich (rozbrajanie niewybuchów, wysadzenie obiektów przeznaczonych do rozbiórki) itp.;
 • pełnienie funkcji kierowców, mechaników, operatorów specjalistycznego sprzętu wojskowego itp.;
 • uczestniczenie w szkoleniach, musztrach, paradach wojskowych z okazji różnych uroczystości państwowych;
 • pełnienie służby wartowniczej przy obiektach o szczególnym znaczeniu strategicznym;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej w zakresie nabytych wiadomości i informacji związanymi odbywaniem służby wojskowej, jeżeli wiadomości te stanowią informacje niejawne;
 • przestrzeganie regulaminu, zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących obronności, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
dbanie o pozytywy wizerunek wojska polskiego na zewnątrz; wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów, określonych w regulaminach, instrukcjach i nakazanych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności