dlamaturzysty.info

Żałobnik

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje wszelkie czynności związane z zapewnieniem sprawnego i rzetelnego wykonania usług pogrzebowych związanych z transportem i pochowaniem zwłok.

Główne zadania:
wkładanie zwłok do trumny, skrzyni lub na nosze;
wykonywanie makijażu zwłok, mycie, golenie i strzyżenie oraz ubieranie zwłok;
zalutowywanie trumny przy przewozach poza granice lub spoza granicy;
nakładanie na trumnę pokrowca z folii przy przewozach na duże odległości;
kopanie grobów ziemnych ręcznie;
obróbkę ręczną grobów kopanych mechanicznie;
zasypywanie grobów po wstawieniu do nich trumny i formowanie mogiły;
kopanie grobów rodzinnych w celu pochowania zwłok;
kopanie dołów do pochowania odpadów pooperacyjnych;
kopanie grobów ziemnych, w których są zwłoki, w celu dokonania ekshumacji zwłok;
wykonywanie prac związanych z zabezpieczeniem kwater do pochowań w okresie zimowym, tj. załadowywanie i rozładowywanie liści, mat, trawy, drewna opałowego itp.;
utrzymywanie czystości i porządku przy grobach przygotowanych do pochowania zmarłego oraz w całej kwaterze;
ustawianie trumny ze zwłokami na katafalku w sali ceremonialnej;
zdjęcie z katafalku i przeniesienie jej na wózek katafalkowy;
asystowanie przy trumnie podczas przejścia konduktu pogrzebowego do grobu;
zdjęcie trumny z wózka i wpuszczenie jej do grobu;
wykonywanie takich czynności jak przy wyprowadzaniu z sali ceremonialnej - przy pogrzebie rozpoczynającym się od bramy cmentarza lub w przechowalni zwłok;
utrzymywanie czystości osobistej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności