aplikacja Matura google play app store

Zoopsycholog

Pomaga tworzyć satysfakcjonująca relację między człowiekiem a zwierzęciem oraz osobami z jego otoczenia;
udziela wsparcia w usuwaniu lub redukowaniu niepożądanych czy niepokojących zachowań zwierzęcia, na które skarży się właściciel;
stawia diagnozę po przeprowadzeniu obserwacji zachowań zwierzęcia;
określa problem i jego przyczyny;
przedstawia propozycję określonej terapii zachowań w celu poradzenia sobie z daną sytuacją.

Główne zadania:
przeprowadzanie rozmowy z właścicielem lub właścicielami zwierzęcia domowego i na podstawie uzyskanych od nich informacji wyjaśnienie przyczyny trudności i problemu oraz wskazanie optymalnych rozwiązań;
obserwacja zachowań zwierzęcia domowego oraz środowiska, w którym żyje, aby lepiej rozpoznać problem;
wybór i przedstawienie właścicielowi określonej terapii zachowań, którą powinien przeprowadzić, aby usunąć lub zredukować problem z zachowaniem zwierzęcia;
konsultowanie na bieżąco skutków i efektów terapii;
udzielanie porad w zakresie prawidłowej socjalizacji i wychowania młodych zwierząt domowych;
udzielanie porad w przypadku adopcji zwierząt ze schronisk;
pomoc przy wyborze zwierzęcia z uwzględnieniem potrzeb członków rodziny i warunków, w jakich miałoby przebywać zwierzę;
ocena stanu psychicznego i osobowości zwierzęcia na podstawie obserwacji zachowań zwierząt w różnych sytuacjach;
stosowanie prostych narzędzi diagnostycznych w trudnych sytuacjach związanych z zachowaniem zwierząt;
opiniowanie zachowań zwierząt domowych w różnych sytuacjach;
ocena warunków i przygotowania właścicieli do utrzymywania tych zwierząt;
propagowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt domowych.

Zadania dodatkowe:
doradztwo w zakresie relacji między zwierzętami domowymi a społeczeństwem.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności