aplikacja Matura google play app store

Zmywacz graffiti

Tag: zmywacz
wybrane grupy: zawody ogólne

Usuwa graffiti, plakaty, reklamy itp. z różnych powierzchni, m.in. elewacji budynków, dachów, ogrodzeń, kostki brukowej, pojazdów itp.; maluje i impregnuje oczyszczane powierzchnie; obsługuje i dba o sprzęt niezbędny do wykonywania prac.

Główne zadania:
  • usuwanie graffiti za pomocą szczotek, myjki ciśnieniowej, oczyszczarki/ piaskarki, skrobaków, noży segmentowych i innych narzędzi ręcznych;
  • mycie i czyszczenie elewacji, dachów, ogrodzeń, kostki brukowej i innych powierzchni (m.in. chemiczne i ciśnieniowe, piaskowanie);
  • zmywanie graffiti z pojazdów (pociągów, autobusów, tramwajów itp.) za pomocą szczotek, oczyszczarki, skrobaków z wykorzystaniem odpowiednich rozpuszczalników i innych środków chemicznych w taki sposób, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej pojazdu;
  • malowanie elewacji farbami elewacyjnymi za pomocą pędzla, wałka, pistoletu, agregatu malarskiego itp.;
  • impregnowanie elewacji i innych powierzchni lakierami zabezpieczającymi;
  • prawidłowe posługiwanie się obsługiwanym sprzętem wykorzystywanym do prac (m. in. myjki ciśnieniowe, agregaty malarskie, oczyszczarki/piaskarki itp.), przeprowadzanie drobnych napraw sprzętu;
  • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
naprawa uszkodzonych tynków i okładzin elewacyjnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności