dlamaturzysty.info

Zdun

Wykonuje, naprawia i rozbiera różne rodzaje pieców ogrzewczych i kuchennych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, administracyjnych itp. przy zastosowaniu narzędzi murarskich i zduńskich oraz maszyn do przygotowania zaprawy i transportu.

Główne zadania:
-­ analizowanie rysunków i ustalanie na ich podstawie miejsca posadowienia pieca oraz rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych;
-­ ocenianie jakości materiałów stosowanych do budowy pieców ogrzewczych i kuchennych;
-­ przygotowywanie materiałów i osprzętu do budowy pieca;
-­ wykonywanie fundamentu lub podmurówki pieca;
-­ wycinanie otworów w kaflach, płytach i kształtkach szamotowych;
-­ wymurowywanie cegłą szamotową wnętrza pieców żeliwnych i stalowych;
-­ wykonywanie trzonów kuchennych zwykłych z cegły i trzonów kuchennych licowanych kaflami;
-­ wykonywanie trzonów kuchennych z piekarnikiem i kociołkiem na wodę;
-­ wykonywanie trzonów kuchennych z ogrzewaczami sąsiedniego pomieszczenia;
-­ wykonywanie pieców ogrzewczych licowanych kaflami o konstrukcji kanałowej, wachlarzowej lub komorowej;
-­ wykonywanie pieców ogrzewczych z multiplikatorami ogrzewającymi sąsiednie pomieszczenia;
-­ wykonywanie trzonów kuchennych zbiorowego żywienia z ogrzewaniem gazowym;
-­ wykonywanie pieców ogrzewczych wielopiętrowych z jednym paleniskiem;
-­ wykonywanie kominków z otwartym paleniskiem;
-­ naprawianie pieców i trzonów kuchennych;
-­ rozbieranie pieców ogrzewczych i trzonów kuchennych.

Zadania dodatkowe:
-­ wykonywanie małych tradycyjnych pieców piekarniczych;­ wykonywanie tradycyjnych pieców garncarskich; -­ naprawianie kanałów spalinowych i kominów w domach jednorodzinnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności