dlamaturzysty.info

Zdobnik szkła

wybrane grupy: zawody ogólne

Zdobnik szkła wykonuje prace związane z podwyższeniem wartości estetycznej wyrobów szklanych.
Zdobnik szkła ozdabia wyroby ze szkła różnymi technikami ręcznie lub mechanicznie. Czynności zdobnicze wykonuje na powierzchni ukształtowanych i wykończonych wyrobów. W zależności od rodzaju stosowanych technik i procesów zdobienia, w jakich specjalizuje się zdobnik szkła, można w tym zawodzie rozróżnić kilka specjalności. Większość technik polega na zdobieniu metodą mechaniczną i chemiczno-mechaniczną. Prace te wykonują zdobnicy szlifierze. Do zadań szlifierza należy zdzieranie, gładzenie i polerowanie powierzchni oraz obrzeży wyrobów za pomocą szlifierek, materiałów ściernych i wody. Grawerom, szlifierzom o najwyższych kwalifikacjach i uzdolnieniach artystycznych powierza się rzeźbienie lub ręczne rytowanie skomplikowanych, artystycznych dekoracji. Malarze szkła zajmują się wykańczaniem form szkła gospodarczego i oświetleniowego. Ich praca polega na nanoszeniu na powierzchnię wyrobów różnego rodzaju farb za pomocą pędzli, stempli lub aerografów. Jeszcze inną grupę zdobników stanowią operatorzy maszyn, którzy obsługują automaty lub półautomaty sitodrukowe, matownice próżniowe i sprężarkowe służące do malowania mechanicznego oraz maszyny do rytowania, giloszownice i pantografy. Zanikającą metodą jest zdobienie kalkomanią, które polega na naklejaniu gotowych dekoracji na powierzchni szkła.

Główne zadania:
  • projektowanie wzorów zdobniczych;
  • przygotowywanie surowców do zdobienia szkła;
  • dobieranie narzędzi, urządzeń i maszyn do zdobienia szkła;
  • przygotowywanie powierzchni wyrobów do zdobienia;
  • zdobienie wyrobów zgodnie z projektem lub opisem metodami ręcznymi lub mechanicznymi;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.


Zawód zdobnika szkła można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają w tym zawodzie także osoby z wykształceniem zawodowym szklarskim, zwłaszcza w zakresie zdobnictwa i przetwórstwa szkła (np. 311925 Technik technologii szkła). W przypadku niektórych technik zdobniczych pożądane jest przygotowanie w kierunku plastycznym w zakresie rysunku i malarstwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności