dlamaturzysty.info

Zdobnik ceramiki

wybrane grupy: zawody ogólne

Zdobnik ceramiki wykonuje prace związane z podwyższeniem wartości estetycznej wyrobów ceramicznych.
Zdobnik ceramiki wykonuje pracę będącą jednym z kolejnych etapów produkcji wyrobów użytkowych i ozdobnych. Maluje wyroby fajansowe, porcelitowe i porcelanowe ręcznie lub z użyciem aerografów. Ręcznie dekoruje luksusową ceramikę stołową, galanterię użytkową i figuralną różnymi technikami zdobienia. W zawodzie zdobnika ceramiki istnieją specjalizacje wynikające ze stosowanych technik zdobienia i rodzaju zdobionej ceramiki:
malarze ręczni − malują, nanoszą farbami wielobarwnymi rysunki artystyczne o unikatowym charakterze, grawerują wzory na powierzchniach zdobionych natryskiem, wykonują zdobienia metalami szlachetnymi;
operatorzy maszyn − obsługują automaty lub półautomaty oraz preparują pasty farbowe o własnościach fizykochemicznych wymaganych dla danej maszyny;
zdobnicy kalkomanią − przenoszą gotowy wzór dekoracji z podłoża papierowego na powierzchnię wyrobu ceramicznego (porcelany);
zdobnicy − szkliwią wyroby ceramiczne.
Zdobnik ceramiki znajduje zatrudnienie w małych pracowniach ceramicznych i zakładach rzemieślniczych oraz w dużych zakładach produkcyjnych. W zależności od sposobu wytwarzania ceramiki w danym zakładzie zdobienie może odbywać się na różnym etapie produkcji.

Główne zadania:
  • projektowanie wzorów zdobniczych;
  • przygotowywanie surowców do zdobienia ceramiki;
  • przygotowywanie narzędzi i urządzeń do zdobienia ceramiki;
  • przygotowywanie powierzchni wyrobów do zdobienia;
  • zdobienie wyrobów zgodnie z projektem lub opisem metodami ręcznymi lub mechanicznymi;
  • wykonywanie prostych narzędzi do zdobienia;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.


Zawód zdobnika ceramiki można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają w tym zawodzie osoby z wykształceniem zawodowym ceramicznym (np. 311921 Technik technologii ceramicznej) oraz plastycznym w zakresie rysunku i malarstwa. Niezależnie od wykształcenia wymagane jest ukończenie kursu lub szkolenia przyuczającego do zawodu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności