dlamaturzysty.info

Zbieracz owoców, ziół i innych roślin

wybrane grupy: zawody ogólne

Zbiera grzyby, owoce, zioła i inne rośliny uprawiane na plantacjach i dziko rosnące; przygotowuje zebrane grzyby, owoce, zioła i inne rośliny do sprzedaży.

Główne zadania:
 • rozpoznawanie gatunków grzybów, roślin owocowych i ziół dziko rosnących;
 • dokonywanie oceny środowiska (jego skażenia) pod kątem możliwości zbierania grzybów, owoców i ziół dziko rosnących;
 • kontrolowanie dojrzałości zbiorczej surowca, takiego jak owocniki grzybów, kwiaty, płatki kwiatów, liście, korzenie (rozłogi), owoce (nasiona) itp.;
 • przeprowadzanie zbioru grzybów, ziół (zbiór jednorazowy lub okresowy), owoców i innych roślin na plantacjach i dziko rosnących;
 • przygotowywanie (dezynfekcja) pomieszczeń do suszenia grzybów, ziół
  i owoców;
 • suszenie grzybów, ziół i owoców oraz systematyczne kontrolowanie w czasie suszenia temperatury pomieszczenia i wilgotności surowca;
 • przygotowywanie i pakowanie surowca do sprzedaży;
 • prowadzenie notatek i kalkulacji dotyczących zbieranych grzybów, ziół
  i owoców;
 • przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przyrodniczego i zaleceń przy zbiorze grzybów, ziół i owoców dziko rosnących.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych w plantacjach grzybów, ziół i owoców.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności