dlamaturzysty.info

Zawodnik dyscypliny sportu

wybrane grupy: zawody ogólne

Podnosi maksymalnie sprawność fizyczną (ruchową) swojego organizmu w określonej dyscyplinie i konkurencji sportu, w celu efektywnego udziału we współzawodnictwie oraz osiągania wymiernych korzyści materialnych i innych satysfakcji;
uczestniczy w zawodach sportowych, olimpiadach i masowych imprezach sportowych;
reprezentuje kraj i promuje własną dyscyplinę sportu.

Główne zadania:
określenie własnych predyspozycji psychofizycznych do uprawiania określonej dyscypliny i konkurencji sportowej;
samodzielne bądź zespołowe podejmowanie treningów opartych na własnej wiedzy lub wskazówkach trenera;
określanie swojej pozycji zawodowej: przynależności członkowskiej do konkretnej organizacji lub podpisywanie stosownego kontraktu;
określanie (wraz z trenerem) celu strategicznego swojej kariery zawodniczej, celów pośrednich i zadań do wykonania w poszczególnych cyklach szkoleniowych;
współdziałanie w opracowaniu szczegółowego planu szkoleniowego, z uwzględnieniem jego podstawowych zasad;
rzetelne realizowanie planu szkolenia;
udział w wyznaczonych zawodach sparingowych i mistrzowskich;
zapewnianie sobie właściwej opieki lekarskiej, higienicznego trybu życia, właściwego wyposażenia sprzętowego, ubezpieczenia i innych warunków niezbędnych w procesie intensywnego szkolenia;
podejmowanie maksymalnego wysiłku dla osiągnięcia jak najlepszego wyniku w czasie zawodów i stosowanie sposobów walki dozwolonych regulaminem;
udział we współzawodnictwie (walce) i przestrzeganie zasad fair play oraz unikanie stosowania środków dopingu niedozwolonego;
nieustanne kształtowanie swoich cech motorycznych: szybkości, siły, wytrzymałości, koordynacji ruchowej, gibkości i skoczności.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności