dlamaturzysty.info

Zaopatrzeniowiec

wybrane grupy: zawody ogólne

Zaopatruje zakłady przemysłowe, usługowe i rolne w surowce, narzędzia, części zapasowe maszyn i urządzeń, paliwo, opakowania itp. (tzw. zaopatrzenie materiałowo-techniczne), przedsiębiorstwa handlowe w towary, określone instytucje w artykuły niezbędne do wykonywania przez nie statutowych funkcji, np. pomoce naukowe w szkolnictwie, lekarstwa i środki opatrunkowe w lecznictwie.

Główne zadania:
penetrowanie rynku pod kątem potrzeb danego zakładu i wyszukiwanie potencjalnych dostawców;
analizowanie cen, warunków i terminów dostaw;
wybór źródeł zaopatrzenia;
negocjowanie ogólnych warunków dostaw z wybranymi kontrahentami;
zamawianie potrzebnej ilości artykułów;czuwanie nad terminową realizacją złożonych zamówień;
załatwianie spraw związanych z ewentualnymi reklamacjami w zakresie ilości dostarczonego towaru;
dokonywanie zakupów gotówkowych mniejszych partii towarów i ew. dostarczanie ich do zakładu.

Zadania dodatkowe:
dokonywanie zakupu artykułów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (odzież ochronna, obuwie profilaktyczne, środki czystości) oraz artykułów żywnościowych dla zakładowych bufetów i stołówek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności